รวม VDO เด่นจาก FK
ความรู้เรื่อง การปลูกอ้อย ครบวงจร
การปลูกอ้อย ให้ได้ผลผลิตสูงสุด การเตรียมดินปลูกอ้อย พันธุ์อ้อย ระยะปลูกอ้อย การให้น้ำอ้อย การเร่งค่า CCS
อัปเดท ( 4 กุมภาพันธ์ 2553 ) , แสดง (250,326) ,

การปลูกอ้อย : ความรู้เรื่อง อ้อย ครบวงจร กับผลิตภัณฑ์ของเรา

ความสำคัญของ อ้อย และ น้ำตาล
ความสำคัญของ อ้อย และน้ำตาล

การปลูกอ้อย พื้นที่ปลูกอ้อย ในประเทศไทย
พื้นที่ปลูกอ้อย ในประเทศไทย

รากอ้อย
รากอ้อย

ลำต้นอ้อย
ลำต้นอ้อย

พันธุ์อ้อย อ้อยเคี้ยว
พันธุ์อ้อย

อ้อยทำน้ำตาล
อ้อยทำน้ำตาล

การปลูกอ้อย
การปลูกอ้อย

ฤดูปลูกอ้อย
ฤดูปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย ต้นฝน ในเขตชลประทาน
การปลูกอ้อยต้นฝน ในเขตชลประทาน

การปลูกอ้อย ต้นฝน ปลูกอ้อยปลายฝน ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ในเขตอาศัยน้ำฝน
ปลูกอ้อยข้ามแล้ง

รูปการเตรียมดิน การปลูกอ้อย
รูปการเตรียมดินปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย การดูแลอ้อย การให้น้ำ การปลูกซ่อม การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคอ้อย และแมลง
การดูแลอ้อย การให้น้ำ การปลูกซ่อม การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคอ้อย และแมลง

ระยะการเจริญเติบโต ของอ้อย
ระยะการเจริญเติบโต ของอ้อย

ระยะเริ่มงอก ของอ้อย ประมาณ 2-3 สัปดาห์
ระยะเริ่มงอก ของอ้อย ประมาณ 2-3 สัปดาห์

ระยะแตกกอ ของอ้อย
ระยะแตกกอ ของอ้อย

ระยะย่างปล้อง ของอ้อย
ระยะย่างปล้อง ของอ้อย

อ้อย ระยะแก่สุก
อ้อย ระยะแก่สุก

การสะสมน้ำตาลในอ้อย
การสะสมน้ำตาลในอ้อย

การสังเคราะห์แสง และการสร้างน้ำตาลในอ้อย
การสังเคราะห์แสง และการสร้างน้ำตาลในอ้อย

กระบวนการส่งแป้ง และน้ำตาล ในอ้อย
กระบวนการส่งแป้ง และน้ำตาล ในอ้อย

ระบบการซื้อขายอ้อย มี 2 ระบบ คือตามค่า CCS และตามน้ำหนัก ( CCS = Commercial Cane Sugar )
ระบบการซื้อขายอ้อย มี 2 ระบบ คือตามค่า CCS และตามน้ำหนัก ( CCS = Commercial Cane Sugar )

การบำรุงตออ้อย การปลูกอ้อย
การบำรุงตออ้อย

ปริมาณธาตุอาหาร ที่อ้อยต้องการ ต่อไร่ การปลูกอ้อย
ปริมาณธาตุอาหาร ที่อ้อยต้องการ ต่อไร่

ความสำคัญของธาตุไนโตรเจนในอ้อย การปลูกอ้อย
ความสำคัญของธาตุไนโตรเจนในอ้อย

ความสำคัญของธาตุฟอสฟอรัสในอ้อย การปลูกอ้อย
ความสำคัญของธาตุฟอสฟอรัสในอ้อย

ความสำคัญของธาตุโพแทสเซียมในอ้อย การปลูกอ้อย
ความสำคัญของธาตุโพแทสเซียมในอ้อย

การปลูกอ้อย การใส่ปุ๋ยให้กับอ้อย
การใส่ปุ๋ยให้กับอ้อย

ปุ๋ย ของเราที่ใช้กับอ้อย
ปุ๋ย ที่ใช้กับอ้อย

ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว
ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว

เม็ดปุ๋ย 3 ชั้น
เม็ดปุ๋ย 3 ชั้น

ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีส้ม
ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีส้ม

เม็ดปุ๋ย สามชั้น
เม็ดปุ๋ย สามชั้น

จุลินทรีย์ ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า
จุลินทรีย์ ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า

ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจนสูง กระสอบสีแดง
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจน สูง

ธาตุอาหารพืชครบถ้วน
ธาตุอาหารพืชครบถ้วน

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพิ่มขนาด เพิ่มความเขียว
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพิ่มขนาด เพิ่มความเขียว

บูสเตอร์ สูตรสีเงิน ใบเขียว ใบใหญ่ ต้นสมบูรณ์
บูสเตอร์ สูตรสีเงิน ใบเขียว ใบใหญ่ ต้นสมบูรณ์

บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต
บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต

ไบโอ-เอ็น สำหรับอ้อย จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
ไบโอ-เอ็น สำหรับอ้อย จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน

Acetobacter diazotrophicus
Acetobacter diazotrophicus

คำแนะนำการใช้ ปุ๋ย นกอินทรีย์คู่ กับอ้อย
คำแนะนำการใช้ ปุ๋ย นกอินทรีย์คู่ กับอ้อย

การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด กับอ้อย
การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด กับอ้อย

การให้ปุ๋ยน้ำ ฉีดพ่นทางใบ กับอ้อย
การให้ปุ๋ยน้ำ ฉีดพ่นทางใบ กับอ้อย

การให้น้ำ และการระบายน้ำ
การให้น้ำ และการระบายน้ำ

ระบบน้ำหยด ใต้ผิวดิน
ระบบน้ำหยด ใต้ผิวดิน

การเก็บเกี่ยว การตัดอ้อย
การเก็บเกี่ยว การตัดอ้อย

การเก็บอ้อย แบบใช้แรงงานคน และแบบใช้รถตัด
การเก็บอ้อย แบบใช้แรงงานคน และแบบใช้รถตัด

เปรียบเทียบผลผลิต และค่าความหวานของอ้อย
เปรียบเทียบผลผลิต และค่าความหวานของอ้อย

เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และรายได้ ที่ได้รับ
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และรายได้ ที่ได้รับ

ต้นทุนการปลูกอ้อย
ต้นทุนการปลูกอ้อย

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยของเรา คู่กับอ้อย
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยของเรา คู่กับอ้อย

การใช้ปุ๋ยระบบน้ำหยด กับอ้อย
การใช้ปุ๋ยระบบน้ำหยด กับอ้อย

การให้ปุ๋ยฉีดพ่นผ่านทางใบ ให้กับอ้อย
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นผ่านทางใบ ให้กับอ้อย

แปลงทดสอบ ปุ๋ยของเรา กับบริษัทน้ำตาล มิตผล ที่ อ.ด่านช้าง
แปลงทดสอบ ปุ๋ยของเรา กับบริษัทน้ำตาล มิตผล ที่ อ.ด่านช้าง

อ้อย ตอ 1 อายุ 8 เดือน ที่ไร่ของมิตรผล
อ้อย ตอ 1 อายุ 8 เดือน ที่ไร่ของมิตรผล

อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน ที่ไร่ของมิตรผล
อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน ที่มิตรผล

อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน
อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน

เราเชิญ สมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ไปดูแปลงสาธิตของเรา ที่บริษัทน้ำตาลมิตรผล
เราเชิญ สมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ไปดูแปลงสาธิตของเรา ที่บริษัทน้ำตาลมิตรผล

ให้ความรู้เกี่ยวกับอ้อย ขณะเดินชมแปลงสาธิต
ให้ความรู้เกี่ยวกับอ้อย ขณะเดินชมแปลงสาธิต

เปรียบเทียบแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี กับแปลงที่ใช้ปุ๋ยของเรา
เปรียบเทียบแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี กับแปลงที่ใช้ปุ๋ยของเรา

อ้อย 5 เดือน
อ้อย 5 เดือน

อ้อย 7 เดือน
อ้อย 7 เดือน

เปรียบเทียวความเขียวของใบ ระหว่างใช้ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยของเรา
เปรียบเทียวความเขียวของใบ ระหว่างใช้ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยของเรา

อ้อย 10 เดือน
อ้อย 10 เดือน

เปรียบเทียบความเขียว ของใบอ้อย
เปรียบเทียบความเขียว ของใบอ้อย

โรคของอ้อย
โรคแส้ดำ

โรคราสนิม
โรคราสนิม

โรคลำต้นเน่าแดง และโรคเส้นใบแดง
โรคลำต้นเน่าแดง และโรคเส้นใบแดง

โรคใบขาว
โรคใบขาว

โรคกลิ่นสับปะรด
โรคกลิ่นสับปะรด

โรคลำต้นแห้ง
โรคลำต้นแห้ง

โรคเหี่ยวเน่า
โรคเหี่ยวเน่า

โรครากเน่า
โรครากเน่า

โรคกอตะไคร้
โรคกอตะไคร้

โรคเน่าคออ้อย
โรคเน่าคออ้อย

โรคใบขีดแดงหรือยอดเน่า
โรคใบขีดแดงหรือยอดเน่า


สนใจผลิตภัณฑ์ หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อ ฟาร์มเกษตร
คุณ ปิยะมาศ
โทร: 0894599003

แฟกซ์: 045-511273
e-mail: farmkaset@gmail.com, sandman.enter@gmail.comhttp://www.FarmKaset.ORG/contents/default.aspx?content=00158