server monitor check web page
คุณกำลังใช้เว็บเวอร์ชั่นเก่า ไปเวอร์ชั่นใหม่ คลิก..
FarmKaset.ORG :  The best of organic fertilizer
ชำระค่าสินค้าจากฟาร์มเกษตร ได้ที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา
ติดตั้งแอพ เกษตร เพื่อเข้าใช้เว็บนี้
รองรับทั้ง iPhone และ Android
FarmKaset.ORG design for iOS Safari FarmKaset.ORG design for android chrome
ขณะนี้: ท่านกำลังอยู่ในส่วนของ องค์ความรู้ ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน กรุณา > ล็อคอิน หรือ สมัคร
หน้าแรก สินค้า การสั่งซื้อ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย บริการ แอพผสมปุ๋ย ความรู้เกษตร เว็บบอร์ด พืชเศรษฐกิจ ติดต่อเรา FarmKaset.ORG Fan Page

 
การผสมเทียมปลาดุกอุย
On-Air 11 มีนาคม 2553, เข้าชมแล้ว (45,671) , ความคิดเห็น (4)

การผสมเทียมปลาดุกอุย
( หนังสือคู่มือการผสมเทียมพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดย มานพ ตั้งตรงไพโรจน์ และคณะ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง )

     ปลาดุกอุย ( Clarias macrocephalus Gunther ) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งมีอยู่ทั่วไปในน่านน้ำจืดในเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ สำหรับในประเทศไทยนั้น พบปลาดุกอุยอาศัยตามลำคลอง หนอง บึง ทุ่งนา ร่องคู ที่มีน้ำจืดสนิท แต่บางครั้งจะพบปลาดุกอุยในบริเวณที่มีน้ำกร่อยเล็กน้อย เช่น แถบจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ทั้งนี้เพราะปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาดุกอุยกันมาก แต่ว่าพันธุ์ปลาดุกอุยในธรรมชาติลดน้อยลงไป อันเป็นเหตุให้การเลี้ยงปลาดุกอุยไม่สามารถที่จะขยายให้เป็นอุตสาหกรรมได้ กรมประมงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พยายามคิดค้นหาทางเพาะเพื่อขยายพันธุ์ และได้ประสบผลสำเร็จทำให้มีการตื่นตัวในการเลี้ยงปลาชนิดนี้กันมาก

การรวบรวมพันธุ์ปลาดุกอุย
พ่อแม่พันธุ์ปลาดุก อุยที่ใช้ในการเพาะรวบรวมได้จาก 3 ทางด้วยกันคือ
     1. รวบรวมจากตลาดปลา กรณีนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่พันธุ์ปลาจะช้ำ เนื่องจากปลาได้รับการกระทบกระเทือนจากการลำเลียง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความชำนาญในการคัดเลือก
     2. รวบรวมจากบ่อเลี้ยงปลา หรือจากแหล่งจับในธรรมชาติ กรณีเช่นนี้อาจคัดพ่อแม่พันธุ์ได้ดีกว่าและมากกว่าในกรณีแรก
     3. ได้จากบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์โดยตรง
ในการรวบรวมพันธุ์ปลาดังกล่าวจะทำกัน ในช่วงฤดูฝนตกชุก คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ซึ่งเป็นระยะที่ปลาดุกอุยวางไข่

การเลี้ยงพ่อ แม่พันธุ์
      บ่อที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกอุย แยกออกได้เป็นบ่อดินและบ่อซีเมนต์ สำหรับบ่อดินลึกประมาณ 1.5 ม. อัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์อยู่ระหว่าง 5-10 ตัว/ตรม. ซึ่งปลาที่ปล่อยลงเลี้ยงควรเลี้ยงแบบแยกเพศ เนื่องจากปลาดุกอุยเป็นปลากินเนื้อและมีนิสัยชอบกินกันเอง ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาต้องให้อาหารเพียงพอ นอกจากอาหารธรรมชาติในบ่อแล้ว อาจให้อาหารสมทบประมาณร้อยละ 1-2 ของน้ำหนักตัวต่อวัน อาหารที่ให้เป็นพวกปลาเป็ดสับหรืออาหารเม็ดผสมที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง สำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อปูนซีเมนต์นั้นก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ดี โดยเลี้ยงแยกเพศเช่นเดียวกับการเลี้ยงในบ่อดินและให้อาหารเช่นเดียวกับการ เลี้ยงในบ่อดิน

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
     ปลาดุกที่จะทราบเพศได้ดีนั้น ต้องเป็นปลาที่มีขนาดความยาวเกินกว่า 20 ซม.ขึ้นไป หรืออายุต้องไม่ต่ำกว่า 11 เดือน ซึ่งเราสามารถคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ในการเพาะดังนี้
    ปลาเพศผู้ ที่บริเวณใกล้ช่องทวารที่มีอวัยวะลักษณะเป็นติ่งเนื้อเรียวยาวยื่นออกมา ลำตัวปลามีลักษณะเรียวยาว
    ปลาเพศเมียที่บริเวณใกล้ช่องทวารมีอวัยวะแสดงเพศเหมือนกัน แต่ลักษณะติ่งเนื้อกลมมน และในฤดูวางไข่ ส่วนท้องจะอูมเป่งกว่าปกติ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าเป็นลักษณะของฝักไข่ที่เจริญเต็มที่ ถ้าเอามือบีบเบาๆที่ท้องของตัวเมีย จะมีไข่ออกมาพ่อแม่ปลาดุกอุยที่ใช้ในการฉีดฮอร์โมน ควรมีขนาด 20-30 ซม.ขึ้นไป หรือมีน้ำหนัก 200 กรัม ขึ้นไป

การ พักพ่อแม่ปลา
     นำพ่อแม่ปลาที่ได้จากการคัดแล้วมาพักในภาชนะซึ่งอาจจะเป็นกะละมัง หรือถังกลมที่มีฝาปิด เติมน้ำไว้เล็กน้อยเพียงพอให้ท่วมตัวปลา ทั้งนี้เพราะหากปล่อยฟักในอวนเปลหรือในที่มีน้ำมากแล้วปลาจะทำลายกันเอง หรือเกิดบาดแผล บอบช้ำ เนื่องจากเงี่ยงของปลา

ฮอร์โมน และปริมาณฮอร์โมนที่ใช้
     ฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดผสมเทียมปลาดุกอุยนั้น แยกออกได้เป็นสองประเภทคือ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของปลา และฮอร์โมนสกัดที่ได้จากปัสสาวะของหญิงมีครรภ์
     การฉีดผสมเทียมปลาดุกอุย โดยการใช้ต่อมใต้สมองนั้น จะต้องฉีดสองครั้ง โดยครั้งแรกฉีก 1 โดส ทิ้งระยะห่าง 6 ชั่วโมง จะทำการฉีดครั้งที่สอง โดยฉีดจำนวน 2 โดส หลังจากฉีดครั้งที่สอง 12 ชั่วโมงแล้วจึงทำการรีดไข่
ใน การฉีดผสมทียมปลาดุกอุยโดยใช้ฮอร์โมนสกัดจจากปัสสาวะของหญิงมีครรภ์ก็เช่น กัน ต้องทำการฉีดสองครั้ง ซึ่งต้องใช้ปริมาณฮอร์โมนทั้งหมด 6,000 IU. ต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม และในการฉีดครั้งแรกฉีดร้อยละ 10 ของปริมาณฮอร์โมนทั้งหมด โดยการเฉลี่ยฉีดเข้ากับแม่ปลา ส่วนปริมาณฮอร์โมนที่เหลือจากการฉีดครั้งแรกนำไปเฉลี่ยฉีดครั้งที่สอง ซึ่งทิ้งช่วงห่างกัน 6 ชม. หลังจากฉีดครั้งที่ สอง 12 ชั่วโมง จึงทำการรีดไข่

การฉีดฮอร์โมน
     หลังจากเก็บต่อมใต้สมองจากปลาเก็บต่อมได้แล้ว ทำการบดต่อมใต้สมองให้ละเอียดโดยบดในหลอดบดต่อม เติมน้ำกลั่นลงไปประมาณ 1 ซีซี. บดซ้ำให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ใช้เข็มฉีดยาดูดเพื่อฉีดเข้าไปในตัวปลา
     ตำแหน่งที่ฉีด คือ บริเวณกล้ามเนื้อใต้ครีบหลังของปลา เนื่องจากผิวหนังปลาดุกจะเหนียวและลื่น ก่อนจะทำการฉีดฮอร์โมนต้องเช็ดตัวปลาก่อน จึงปักเข็มฉีดยาลงไป โดยทำมุมกับตัวปลาประมาณ 45 องศาเซลเซียส เมื่อเข็มทะลุผิวหนังถึงกล้ามเนื้อ แล้วจึงค่อยๆเติมน้ำยาในหลอดให้ครบ

การีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อ
     หลังจากฉีดเข็มที่สองแล้วประมาณ 12 ชั่วโมง ทำการตรวจสอบแม่ปลาว่าพร้อมที่จะรีดได้หรือไม่ โดยจับแม่ปลาขึ้นมาแล้วเอามือแตะหรือบีบเบาๆที่บริเวณท้อง ถ้าหากมีไข่ไหลออกมาแสดงว่าแม่ปลานั้นพร้อมที่จะรีดไข่ ไข่ปลาดุกอุยที่สมบูรณ์เต็มที่จะมีสีน้ำตาล
     สำหรับปลาเพศผู้นั้นไม่สามารถที่จะรีดน้ำเชื้อออกมาได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผนังท้องของปลาดุกหนา และท่อน้ำเชื้อของปลาดุกอยู่ลึกซ่อนติดกับสันหลัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่าท้องเพื่อเอาท่อน้ำเชื้อออก
     การรีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อ เนื่องจากปลาดุกเป็นปลาที่ปกติแล้วยากต่อการจับ ดังนั้นก่อนการรีดจำเป็นที่จะต้องสลบปลาเสียก่อน โดยใช้น้ำยา MS 222 จำนวน 5-10 หยดต่อน้ำประมาณ 5 ลิตร นำปลาที่พร้อมจะทำการรีดไปแช่ทิ้งไว้ สังเกตเห็นว่าปลาสลบหรือเฉื่อยชา จึงจับปลาขึ้นแล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งก่อน จึงรีดไข่ใส่ลงภาชนะที่รองรับ เมื่อรีดออกมาแล้วจึงนำท่อน้ำเชื้อมาขยี้บนกระชอนผ้า แล้วใช้น้ำราดเพื่อล้างกระชอน การผสมเทียมของปลาดุกอุยจึงเป็นแบบเปียก แล้วใช้ขนไก่คน เพื่อให้ไข่และน้ำเชื้อผสมกัน 1-2 นาทีจึงรินน้ำทิ้ง   ใช้น้ำใหม่ใส่ลงไปแล้วนำไปเพาะในที่เพาะฟักต่อไป

การฟักไข่
     ไข่ปลาดุกอุย เป็นไข่ติด ลักษณะกลม สีน้ำตาลเป็นเงาใส ไข่แก่จัดจะมีสีน้ำตาลเข้ม นำไข่ปลาที่ผสมกับน้ำเชื้อแล้วไปฟักในเปลอวน ซึ่งพ่นน้ำและมีเครื่องให้อากาศช่วย ไข่จะฟักออกเป็นตัวในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้ำ 22-25 องศาเซลเซียส

การอนุบาลลูกปลาดุกอุย
     ลูกปลาดุกอุยที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ๆจะกินอาหารจากถุงไข่แดงที่ติดอยู่กับตัว ปลาประมาณ 1-2 วัน ถุงไข่แดงจะยุบ หลังจากนั้นจึงให้อาหารสมทบ ซึ่งก็เหมือนกับลูกปลาวัยอ่อนชนิดอื่นๆ คือ ไข่แดงต้มบดละเอียดให้กินสัก 2-3 วัน จากนั้นจึงให้พวกสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรแดง ซึ่งเป็นอาหารที่ลูกปลาดุกอุยชอบและให้อัตราการรอดตายสูง
ไรแดงที่ใช้ เป็นอาหารนั้น หาได้มาสองวิธีคือ วิธีที่หนึ่งก็โดยการช้อนหาจากแหล่งน้ำโสโครกทั่วๆไป แล้วนำมาล้างให้สะอาดก่อนการใช้ วิธีที่สองก็โดยการเพาะ โดยการเตรียมบ่อใส่พวกกากถั่วแผ่นหรืออาหารเม็ดในบ่อเนื้อที่ 50 ตารางเมตร ใส่ประมาณ 5 กิโลกรัม ปล่อยน้ำระดับ 30 ซม. ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ นำไรแดงมาใส่เป็นเชื้อ แล้วเติมน้ำจนได้ระดับ 80 ซม. จะสังเกตเห็นว่าไรแดงจะเกิดขึ้นมากมาย จึงนำลูกปลาดุกอุยมาใส่ การอนุบาลด้วยวิธีดังกล่าวจะได้เปอร์เซ็นต์รอดประมาณร้อยละ 50-60 ลูกปลาจะมีขนาด 2-3 ซม. ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

อ้างอิง : http://www.nicaonline.com/articles1/site/view_article.asp?idarticle=128
ศิริพงษ์  siri_payao@hohmail.com
29 ธ.ค. 2554 , 03:04 AM
ขอบคุณมากๆครับ ได้ความรู้มาอีกหนึ่งวิชาแล้ว จะนำไปทดลองดูครับ

าร้ะีรรนนเะ  guiugio@jkljhghfhf.com
21 ธ.ค. 2554 , 11:35 PM
สวย

สิทธินนท์  tan@hotmaill.com
28 ส.ค. 2553 , 01:34 AM
ดีมากแต่ควรมีภาพประกอบให้เยอะกว่านี้

tum  varintong@windowslive.com
07 มิ.ย. 2553 , 01:01 AM
อยากได้ภาพประกอบด้วยครับ
1

กรุณา > ล็อคอิน หรือ สมัคร ก่อนจึงโพสคำตอบได้

ชื่อ  
อีเมล์    
ความเห็น | PC Mode | Mobile Mode |


 ห้องปศุสัตว์ ทั้งหมด
ลงโฆษณากับเราคลิก (ในหน้ารายละเอียดค่าบริการ เลื่อนเมาท์ไปวางที่ Standard Package)
หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงผลกำไร ฝากข่าวประกาศฟรี โทร 089-4599003
ไทยไฟเขียว นำเข้าเนื้อวัวเนเธอร์แลนด์ ย้ำปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ไก่โคราช เลี้ยงง่าย โตไว
ไฟเขียวนำเข้าเนื้อวัวเนเธอร์แลนด์!!!
เลี้ยงวัวทุนน้อย แต่ครบวงจร ทำได้ไหม รวยได้ไหม?
โคเนื้อกำแพงแสน สร้างรายได้ ม.เกษตรฯกระจายพันธุ์ ช่วยเกษตรกรดันรายได้สุทธิพุ่ง
คนเลี้ยงหมู สุดช้ำ แม้เงินเฟ้อ แต่ราคากลับถูกลง
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
สินค้าปศุสัตว์ราคาตก วงการเกษตรกลับต้องแก้ปัญหากันเอง
สมาคมหมู แจงหมูเป็นราคาตก เหตุการบริโภคลด ชี้เกษตรกรหวั่นหมูสหรัฐฯ ตีตลาดเริ่มทยอยเลิกเลี้ยง
แสดง FK Talk ทั้งหมด

สินค้า
Plantation
สารปรับปรุงดิน
สารปรับสภาพดิน
ปุ๋ย-ยา สำหรับ..
 -ยางพารา
 -อ้อย
 -ข้าว
 -มันสำปะหลัง
 -ปาล์มน้ำมัน
 -ข้าวโพด
 -สินค้าทั้งหมด
งาน Contents
ข่าวเกษตร
นิตยสารเกษตร
วารสารเกษตร
ลงโฆษณา นิตยสารเกษตร
ลงโฆษณา วารสารเกษตร
บริการ
Professional Services
ระบบน้ำหยด
Hotline เกษตร
ตรวจวิเคราะห์ดิน
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อบนเฟสบุ๊ค
เกี่ยวกับฟาร์มเกษตร
ห้องหนังสือเกษตร
Knowledge
ทันข่าวเกษตร
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพด
ปศุสัตว์
การปลูกพืช
ผักและการปลูกผัก
ไม้ดอก
ไม้ผล
สมุนไพร
ไม้มงคล
โสม
เกษตรกรตัวอย่าง
ออแกนิกส์
เกษตรน่ารู้
ฟาร์มเกษตรแนะนำ
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว
เกษตร Tips
ห้อง Video
หนังสือทั้งหมด
กระดานซื้อขาย
Public Information
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
กระดานรวมด้านเกษตร
คำสำคัญ : เช่ารถตู้ เหมารถตู้ | horoscope | ปุ๋ย | Horoscope matching | การปลูกยางพารา | การปลูกมะนาว | ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ
เว็บไซต์ FarmKaset.ORG
โทร: 089-4599003 , Fax: 045-511273
ติดตามเราได้ที่
FKxTV บน YouTube
FKxTV บน FaceBook , เฟสบุ๊คกลุ่มฟาร์มเกษตร
ร้านฟาร์มเกษตรบนเฟสบุ๊ค , FKTrade.COM
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตร
18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ภายใต้การสนับสนุนจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร: 089-4599003
Fax: 045-511273
FarmKaset Limited Partnership
18 Moo 6 Tambon Bung Amphur Mueng Amnat-Charoen Province 37000

Supported by Science Park, Ubonratchatani University.
Tel: +6689-4599003
Fax: 6645-511273