ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์เลขที่: 3341600939335
 
ฟาร์มเกษตร : จำหน่าย ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ และสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ : สินค้าเกษตร คุณภาพสูง
จำหน่าย "ปุ๋ย" และสินค้าเกษตรอื่นๆ 
 ฟาร์มเกษตรจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่: 3341600939335 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจได้เมื่อทำการซื้อขายออนไลน์ กับฟาร์มเกษตร
ฟาร์มเกษตร เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 โทร 089-4599003 แฟกซ์ 045-511273
 แพ็คเกจ เจ้าพระยาพิชิตมัน [ชุดปลูกมันสำปะหลังครบวงจร ต้นทุนเพียงไร่ละสองพันกว่าๆ]
 เจ้าพระยาพิชิตมัน นวัตกรรมปลูกมันสำปะหลังครบวงจร สำหรับเถ้าแก่ชั้นนำ
 หนึ่งเซ็ตใช้ปลูกมันได้ 10 ไร่ แพ็คเกจคุณภาพ - ฟาร์มเกษตรสินค้าคุณภาพคือหัวใจของเรา สั่งซื้อโทร 089-4599003
 วิธีปลูกมันสำปะหลังฉบับเต็ม | วิธีปลูกมันสำปะหลังฉบับย่อ | กลอนปลูกมันสำปะหลัง
รูปภาพ
เลือกแพ็คเกจเจ้าพระยาด้านขวามือ >>
เจ้าพระยารัดเข็มขัด
เจ้าพระยาเป๋าตุง
เจ้าพระยากลุ่มทุน
 
ไฮ แมกก้า สารปรับสภาพดิน ปรับโครงสร้างดิน ปรับ PH ดิน คุณภาพสูง
ไฮ-แม็กก้า แก้ดินเสีย ปรับสภาพดิน ตรานกอินทรีคู่
-
10 กระสอบ
20 กระสอบ
กู๊ดโซค น้ำยาจุ่มท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ตรา นกอินทรีคู่
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ตรานกอินทรีคู่
2 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
ปุ๋ย เม็ด วันเดอร์เขียว เตรียมดิน บำรุงต้น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อินทรีย์ ตรา นกอินทรีคู่
ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์สูตรสีเขียว ตรานกอินทรีคู่
10 กระสอบ
10 กระสอบ
10 กระสอบ
ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค ซี เร่งแตกกอ ปุ๋ยแตกกอในนาข้าว แตกกิ่งมันสำปะหลัง ย่างปล้องในอ้อย ใส่ผักกินใบได้ดี ตรา นกอินทรีคู่
ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-ซี สูตรสีแดง ตรานกอินทรีคู่
10 กระสอบ
10 กระสอบ
-
ปุ๋ย เม็ด เพอร์เฟค เอส  16-3-3 + 10%OM + จุลินทรีย์เร่งแตกกอ ปุ๋ยแตกกอในนาข้าว สำหรับนาดินทราย  ตรา นกอินทรีคู่
ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส ตรานกอินทรีคู่
16-3-3 + 10%OM + Amino Acids + Si + Microorganisms
-
-
10 กระสอบ
ปุ๋ย เม็ด วันเดอร์ส้ม เร่งความหวาน เร่ง CCS เร่งผลผลิต อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อินทรีย์ ตรา นกอินทรีคู่
ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์สูตรสีส้ม ตรานกอินทรีคู่
10 กระสอบ
10 กระสอบ
-
ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค พี เร่งมันลงหัว เร่งน้ำยาง ตรา นกอินทรีคู่
ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลัง
5-3-14 + 10%OM + Amino Acid s+ Si + Microorganisms
-
-
10 กระสอบ
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปลอดสารพิษ ตรา นกอินทรีคู่
ปุ๋ยอินทรีย์ นาโนอะมิโนน้ำ ตรานกอินทรีคู่ (ฟ้า)
3 ลิตร
3 ลิตร
6 ลิตร
บูสเตอร์เงิน สำหรับบำรุงต้น ตรา นกอินทรีคู่
บูสเตอร์เงิน ปุ๋ยน้ำบำรุงต้น ตรานกอินทรีคู่
-
-
2 ลิตร
หากดินของท่านเป็นดินทราย อย่าลืม บูสเตอร์ส้ม สำหรับเร่งผลผลิต ตรา นกอินทรีคู่
บูสเตอร์ส้ม ปุ๋ยน้ำเร่งผลผลิต ตรานกอินทรีคู่
-
2 ลิตร
2 ลิตร
ราคาแพ็คเกจเจ้าพระยาสำหรับ 10 ไร่
21,820 บาท
 
25,000 บาท
ปกติ 26,160 บาท
28,000 บาท
ปกติ 33,200 บาท
วิธีคำนวณราคา (จำนวนไร่ที่ปลูก/10)xราคาแพ็คเกจ
เช่นปลูก 90 ไร่ต้องการซื้อแพ็คเกจเจ้าพระยาเป๋าตุง
ราคาคือ (90/10)x25,000 = 225,000 บาท

ขอใบเสนอราคาออนไลน์
Request for quotation

ปุ๋ยอินทรีย์ที่น้ำตาลมิตรผล
ปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง เทกวน มันสัมปะหลัง
ปุ๋ยอินทรีย์มันสำประหลัง เอี่ยมบูรพา
ปุ๋ยใส่ปลูกถั่วฝักยาวส่งออก อบจ. นนทบุรี
ปุ๋ยใส่ผลไม้ เคยูเฟรช
ปุ๋ยปลอดสารพิษ เคซีเฟรช
ปุ๋ยกับหน่อไม้ฝรั่ง ปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออก ทานิยาม่า
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง กับทิปโก้น้ำผลไม้
ปุ๋ยข้าวโพด มาลีสามพราน ข้าวโพดหวาว ขาวโพด
วิลเลจฟาร์ม
ปุ๋ย ได้รับ ออแกนิคไทยแลนด์ ออแกนิกส์ ออแกนิก
ส่งเสริมวิสาหกิจ ปุ๋ยรัฐบาล
ชุมนุมร้าน แท็บโก้ แท็ปโก้
ส่งออกปุ๋ย ประเทศกาน่า
ปุ๋ยส่งออก ประเทศกัมพูชา กัมบูชา เขมร
ปุ๋ยอินทรีย์ส่งออกประเทศลาว
ปุ๋ยอินทรีส่งออก ประเทศจีน
อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยวสัต เบทาโกร
บุญรอด เบียร์สิงห์ มันสำปะหลัง ส่งออก นำเข้า

ข้าววัชพืช ลดข้าวดีด ลดข้าวเด้ง กำจัดข้าววัชพืช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี กำจัดหอยเชอรี่ ฆ่าหอยเชอรี่ หอยเชอรี นำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ยาทาหน้ายางพารา ปุยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรี ป๋ยอินทรีย์ ปุยเคมี มันสัมปะหลัง มันสำประหรัง มันสัมปะหรัง ปุ๋ยเม็ดทั่วประเทศ เพิ่มผลผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวะภาพ ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยมัน ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยข้าวโพด ย่อยสลายตอซัง ย่อยสลายฟางข้าว ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ปุ๋ยดี ปุ๋ยคุณภาพสูง ปุ๋ยเกรด A ปุ๋ยเกรดเอ ปุ๋ยเม็ด ปุยเม็ด ป๋ยเม็ด ปุยน้ำ ปุ๋ยน้ำ ป๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ รถเกี่ยวข้าว รถเกียวข้าว ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยมันสำปะหลัง

    ©2008 by FarmKaset.com. All rights reserved.  Privacy Policy
domain name by google sponsored by www.NextProject.net